تعرفه ها


    نوع                   نمایندگی         موسسات خیریه      رایگان (کاربری)          کاربری معمولی           کاربری ویژه


هزینه پنل             250.000                      0                            0                             20.000                    50.000

هزینه پیام                  12                         12                          15                         13الی13.5               12 الی 13


                                                     *تعرفه های فوق بر حسب تومان می باشد*


ارسال پیامک تست

برای ارسال پیام تست لطفا شماره همراه مورد نظر را در کادر زیر وارد نمایید